A-SAFE zaštitne barijere kao sistem zaštitenalaze se u kompanijama kao što su Kimberley Clark, DHL, Coca-Cola , Toyota itd. Postoji nekoliko tipova zaštitnih barijera, u zvisnosti od potreba klijenata:

1. Dupla saobraćajna fleksibilna barijera je robustan proizvod idealan za upotrebu na mestima gde postoji velika opasnost od jakih udaraca. Snažni dupli dizajn je podesan za apsorbovanje udaraca velikih vozila u magacinima , kao što su teški (heavy duty) viljuškari, I služi da se zaštiti osoblje, oprema, hodnici, regali sa robom, ali I sama vozila. Visoko vidljive barijere organizovaće i obeležiti prostor Vašeg magacina ili radnog okruženja, optimizujući produktivnost I dajući prvenstvo u prevenciji I sprečavanju nesreća.

Postoji veliki broj prednosti ovakvih zštitnih barijera, prvenstveno zato što čelične barijere treba menjati tokom vremena jer se habaju I štete. A-SAFE proizvodi su fleksibilni prilikom udaraca i vrlo brzo se vraćaju u prvobitni položaj, ne mogu da rđaju ili korodiraju. Naš modularni sistem Vam daje veću mogućnost zaštite, nego zaštitna barijera bilo kog drugog proizvođača, tako da odabirom naših proizvoda birate najbolje.

COCA-COLA, Engineering Manager: „Benefit A-SAFE je da je brz i efikasan za upotrebu. Zamenili smo postojeće barijere sa A-SAFE žutim zaštitnim polimerom, koji jasno odvaja zonu vožnje viljuškara od pešačke zone kretanja. A-SAFE je poželjni dobavljač ,jer su sposobni da razumeju naše potrebe I da isporuče prave proizvode u skladu sa našim budžetom. Ali pre svega imaju proizvode koji su efektivni +u zaštiti ljudi I opreme”.

2. Podne zaštitne barijere: Sa svojom robusnom zaštitom na podu, dizajnirana je imajući na umu viljuške viljuškara i idealan je način da se izbegnu nepotrebne štete u radnom okruženju.

Uredno postavljene barijere su vidljive i jasno istaknute i pružaju zaštitu bez mogućnsti da se oštete. Još jedna prednost naših proizvoda je sa aspekta ekologije: poređenjem 100m čeličnih zaštita sa 100m A-SAFE zaštitnih barijera u periodu od 5 godina,postoji velika razlika u emisiji CO2 (ugljen dioksida).

3. Fleksibilne saobraćajne barijere
Fleksibilne su i spremne da apsorbuju udarce i prenose udare na vozila, kao što su viljuškari, imajući na umu da se ne štete gume niti bilo šta na mašini, prilikom udara u zaštitne barijere. Dobro vidljive , otpornei lake za upotrebu, barijere štite vozila i odvajaju pešačku zonu od zone kretanja vozila.
Nove tačke zaštite pokazale su se revolucionarno u osetljivim okruženjima, nema krozije,nema grebanja i dodatnog farbanja čime se otsvaruju ogromne uštede u troškovima manipulcije, vremena I ljudstva.

„Odluka da se napravi promena, ulaganjem u štedljiviji i više efikasni sistem barijera, donosie kompaniji mnogo benefita. Inicijalni troškovi instaliranja višestruko su se isplate prilikom ušteda u zameni oštećenih delova. Zaštitne barijere su se pokazale efikasne u popravci oštećenja na viljuškarima , a zaposleni imaju osećaj da su bolje zaštićeni I bezbedniji prilikom rada.”

4. Zaštitnih barijera za sve vrste vrata u magacinima.

A-SAFE

Saobraćajne barijere

Saobr. barijere plus

Zaštitni stubovi

Zaštita za stubove

Ograničenja visine

Zaštita od vila

Pogledajte kataloge:
ForkGuard Kerb Barrier
Stepbumper

Kapije za pešake

Pogledajte kataloge:
Iflex Swing Gate
Iflex Slide Gate

Zaštite od rušenja

Zaštite za zid

Pogledajte kataloge:
Wall Buffer
Flexishield Corner Guard

Klizači

Pogledajte kataloge:
Slider Base Plates