OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE-RUČNI HIDRAULIČNI STAKER 10-16

Rb. Opis Jed. mere MS 10-16
1 Nosivost (Q) : kg. 1000
2 Centar tovara (C) : mm 400
3 Minimalna visina podizanja: mm 90
4 Maksimalna visina podizanja (H): mm 1600
5 Dužina viljušaka (L): mm 900
6 Rastojanje između viljušaka (E): mm (R) 950
7 Minimalni radijus okretanja (R): mm 1250
8 Rastojanje između točkova (Y): mm 1100
9 Rastojanje između točkova i viljušaka (X): mm 178
10 Ukupna dužina (A): mm 1380
11 Ukupna širina (B): mm 1000
12 Ukupna visina (H1): mm 2100
13 Težina : kg. 255
14 Točkovi : (prednji i zadnji tandem) 2×2 Poliuretan